Các khóa học kiến thức cho người đi làm

Kỹ năng

Kỹ năng xử lý các mâu thuẫn nội bộ

TS. Nguyễn Văn Đức

(0)

Miễn phí

Kỹ năng xây dựng môi trường làm việc tích cực

TS. Nguyễn Văn Đức

(0)

Miễn phí

" Cãi gì cũng thắng" - Kỹ năng phản biện và tranh luận

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

(0)

Miễn phí

33 thủ thuật tư duy sáng tạo trong mọi tình huống

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

(0)

Miễn phí

68 Ngày thiết lập thói quen thông minh

Hoàng Thu Cúc

(0)

Miễn phí

Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

(0)

Miễn phí

22 phương pháp thuyết trình ấn tượng để thành công

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

(0)

Miễn phí