AMIS Thông tin nhân sự - Hướng dẫn sử dụng phần mềm

MISA ACADEMY
0 đánh giá 15 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách khai báo hồ sơ nhân sự, hợp đồng
  • Biết cách quản lý các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, nghỉ việc, kỷ luật sự cố...
  • Biết cách quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng chính xác, thuận tiện

Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được các nghiệp vụ thông tin nhân sự và thực hành trong đơn vị chính xác, thuận tiện.

Nội dung khóa học

  • Bài 01: Tổng quan về khóa học Học thử 1:29
  • Bài 01: Thiết lập thông tin người dùng và phân quyền Học thử 17:36
  • Bài 02: Lập mẫu email, văn bản Học thử 4:50

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2721 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Thông tin nhân sự - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
JSC MISA
(0) 20 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 21 phút
Giáo trình: 13 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC