LEAN MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao

Bess Business School
0 đánh giá 8 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Nắm được công thức và lộ trình để từng bước mở rộng quy mô doanh nghiệp (Chiến lược Công ty)
 • Hiểu công thức giúp doanh nghiệp có được uy tín và bán hàng được lâu dài (Chiến lược Thương hiệu)
 • Sở hữu công thức giúp doanh nghiệp cạnh tranh và chiến thắng được đối thủ trong thị trường (Chiến lược Kinh doanh)
 • Tự mình hoàn tất được bản hệ thống chiến lược phù hợp với đặc thù riêng của công ty và kinh doanh được đúng hướng ngay từ đầu

Giới thiệu khóa học

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Hệ thống Chiến lược Cấp cao của doanh nghiệp, bao gồm: Chiến lược Công ty (Corporate Strategy), Chiến lược Thương hiệu (Brand Strategy) và Chiến lượng Kinh doanh (Business Strategy).

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA Học thử 01:30
 • Bài 2: Giới thiệu khoá học Học thử 01:52
 • Bài 1: Mục đích kinh doanh Học thử 03:42
 • Bài 2: Bản chất kinh doanh 05:45
 • Bài 3: Các đối tượng tác động đến doanh nghiệp 07:59
 • Bài 4: Ngành kinh doanh 08:10
 • Bài 5: Mô hình kinh doanh 05:06
 • Bài 6: Chiến lược mở rộng công ty 07:19
 • Bài 1: Mục đích xây dựng thương hiệu Học thử 03:42
 • Bài 2: Phần bên trong thương hiệu: Đối tượng 02:17
 • Bài 3: Phần bên trong thương hiệu: Sứ mệnh 03:44
 • Bài 4: Phần bên trong thương hiệu: Tầm nhìn 04:05
 • Bài 5: Phần bên trong thương hiệu: Giá trị lõi 04:15
 • Bài 6: Phần bên trong thương hiệu: Triết lý 03:41
 • Bài 7: Phần bên ngoài thương hiệu: Tên gọi 03:44
 • Bài 8: Phần bên ngoài thương hiệu: Biểu tượng và nhân vật đại diện 03:43
 • Bài 9: Phần bên ngoài thương hiệu: Màu sắc và font chữ 03:15
 • Bài 10: Hành động của thương hiệu: Xây dựng thành tựu 04:22
 • Bài 11: Hành động của thương hiệu: truyền thông 02:43
 • Bài 12: Chiến lược mở rộng thương hiệu 07:14
 • Bài 1: Tổng quan chiến lược kinh doanh 03:19
 • Bài 2: Chiến lược phân khúc khách hàng 06:51
 • Bài 3: Chiến lược chọn lựa đối tượng khách hàng 07:13
 • Bài 4: Chiến lược định vị: Tổng quan 02:50
 • Bài 5: Chiến lược định vị: Dẫn đầu 02:50
 • Bài 6: Chiến lược định vị: Khác biệt 02:39
 • Bài 7: Chiến lược định vị: Giá thấp 02:25
 • Tổng kết khoá học 01:50

Thông tin giảng viên

Bess Business School
24 học viên 7 khóa học

Thế giới luôn thay đổi không ngừng, những kinh nghiệm, lý thuyết của ngày hôm qua có thể sẽ không còn phù hợp với những vấn đề mới của hôm nay. Tư duy của chúng ta cần thay đổi nhanh hơn vấn đề phát sinh.

Do đó, Bess Business School không ngừng  nghiên cứu, phát triển, tổ chức giảng dạy và cung cấp các khóa học về chiến lược kinh doanh, quản lý, rèn luyện về tư duy, năng lực lãnh đạo cho các chủ doanh nghiệp để luôn sẵn sàng thích ứng với sự chuyển dịch của thời đại.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Nghệ thuật quản lý nhân sự
Phạm Anh Cường
(0) 7 học viên
699.000đ
KPI - Ứng dụng KPI trong Quản trị Doanh nghiệp
Phạm Anh Cường
(0) 4 học viên
899.000đ
Quản trị dòng tiền thông qua báo cáo chuyên biệt thiết kế riêng cho doanh nghiệp
Lê Thị Thanh Hoa
(0) 0 học viên
899.000đ
Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
TS. Trần Thế Nữ
(2) 7 học viên
499.000đ
Công cụ quản lý và điều hành nhân viên
TS. Nguyễn Văn Đức
(0) 3 học viên
219.000đ
1.799.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 58 phút
Giáo trình: 28 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC