LEAN MBA | Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp

Bess Business School
0 đánh giá 8 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Tư duy chính xác về bản chất, mục đích và KPIs của 7 công việc lớn trong mọi doanh nghiệp
 • Sở hữu tư duy thiết kế một tổ chức doanh nghiệp bài bản, hệ thống và hoàn chỉnh (Organization)
 • Chiến lược để xây dựng một cấu trúc doanh nghiệp bền vững và thúc đẩy tăng trưởng
 • Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)

Giới thiệu khóa học

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Thiết kế và Vận hành một tổ chức, bao gồm: Cấu trúc bên trong một tổ chức (Organization) và Cách thức vận hành một doanh nghiệp (Management).

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA Học thử 01:30
 • Bài 2: Giới thiệu khoá học Học thử 00:39
 • Bài 1: Bản chất của tổ chức 02:28
 • Bài 2: Các phòng ban trong doanh nghiệp Học thử 03:20
 • Bài 3: Các loại công việc trong doanh nghiệp 04:13
 • Bài 4: Mô tả công việc: Tổng quan 01:56
 • Bài 5: Mô tả công việc: Giám đốc điều hành 04:41
 • Bài 6: Mô tả công việc: Thiết kế và phát triển sản phẩm 03:49
 • Bài 7: Mô tả công việc: Sản xuất và vận hành dịch vụ 05:09
 • Bài 8: Mô tả công việc: Phân phối và bán hàng 04:13
 • Bài 9: Mô tả công việc: Truyền thông 03:58
 • Bài 10: Mô tả công việc: Nhân sự 04:09
 • Bài 11: Mô tả công việc: Tài chính 04:05
 • Bài 1: Cấu trúc doanh nghiệp 05:02
 • Bài 2: Quy trình quản lý 08:01
 • Bài 3: Quy trình thực thi 07:09
 • Bài 4: Bộ quy tắc ứng xử 08:13
 • Bài 5: Hệ thống biểu mẫu 03:56
 • Bài 1: Bản chất vận hành doanh nghiệp 02:32
 • Bài 2: Các cấp độ họp 02:28
 • Bài 3: Các mục đích họp 07:00
 • Bài 4: Quy trình họp: Bước 1. Thông báo 03:27
 • Bài 5: Quy trình họp: Bước 2. Chuẩn bị tài liệu 03:08
 • Bài 6: Quy trình họp: Bước 3. Trình bày vấn đề 01:35
 • Bài 7: Quy trình họp: Bước 4. Đưa ra giải pháp 03:11
 • Bài 8: Quy trình họp: Bước 5. Ra quyết định 03:03
 • Bài 9: Quy trình họp: Bước 6. Thông báo kết quả 01:56
 • Tổng kết khoá học 01:53

Thông tin giảng viên

Bess Business School
24 học viên 7 khóa học

Thế giới luôn thay đổi không ngừng, những kinh nghiệm, lý thuyết của ngày hôm qua có thể sẽ không còn phù hợp với những vấn đề mới của hôm nay. Tư duy của chúng ta cần thay đổi nhanh hơn vấn đề phát sinh.

Do đó, Bess Business School không ngừng  nghiên cứu, phát triển, tổ chức giảng dạy và cung cấp các khóa học về chiến lược kinh doanh, quản lý, rèn luyện về tư duy, năng lực lãnh đạo cho các chủ doanh nghiệp để luôn sẵn sàng thích ứng với sự chuyển dịch của thời đại.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Nghệ thuật quản lý nhân sự
Phạm Anh Cường
(0) 7 học viên
699.000đ
KPI - Ứng dụng KPI trong Quản trị Doanh nghiệp
Phạm Anh Cường
(0) 4 học viên
899.000đ
Quản trị dòng tiền thông qua báo cáo chuyên biệt thiết kế riêng cho doanh nghiệp
Lê Thị Thanh Hoa
(0) 0 học viên
899.000đ
Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
TS. Trần Thế Nữ
(2) 7 học viên
499.000đ
Công cụ quản lý và điều hành nhân viên
TS. Nguyễn Văn Đức
(0) 3 học viên
219.000đ
1.799.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 46 phút
Giáo trình: 28 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC