LEAN MBA | Thiết kế sản phẩm, sản xuất và vận hành dịch vụ

Bess Business School
0 đánh giá 9 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Tư duy đúng về bản chất và thiết lập một phòng sản phẩm chuẩn mực, từ nghiên cứu, thiết kế cho đến sản xuất và vận hành dịch vụ
 • Nắm được chi tiết 3 chiến lược thiết kế sản phẩm thoả mãn được nhu cầu khách hàng và có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ
 • Chọn lựa được 1 trong 4 chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ để scale up được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)
 • Nắm rõ công thức 4 bước then chốt của 2 quy trình sản phẩm để triển khai được theo đúng chiến lược đã đặt ra
 • Hiểu key thành công của 4 dạng sản phẩm dịch vụ chính: sản phẩm là hàng hoá, sản phẩm là dịch vụ vô hình, sản phẩm thông tin và sản phẩm nền tảng (platform)

Giới thiệu khóa học

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Sản phẩm, bao gồm: Thiết kế sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng và cạnh tranh được với đối thủ (Product Design & Development) và Công thức nhân rộng được sản phẩm và cũng là scale up mô hình kinh doanh của doanh nghiệp (Production & Operation).

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA Học thử 01:30
 • Bài 2: Giới thiệu khoá học Học thử 00:49
 • Bài 1: Tổng quan về sản phẩm 03:43
 • Bài 2: Tiêu chí đánh giá phòng sản phẩm Học thử 02:05
 • Bài 3: Mô tả công việc phòng sản phẩm 07:14
 • Bài 4: Cấu trúc phòng sản phẩm 03:00
 • Bài 1: Tổng quan về chiến lược thiết kế sản phẩm 01:45
 • Bài 2: Chiến lược sản phẩm: Dẫn đầu 04:08
 • Bài 3: Chiến lược sản phẩm: Khác biệt 03:42
 • Bài 4: Chiến lược sản phẩm: Giá thấp 04:30
 • Bài 1: Tổng quan về chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ 02:10
 • Bài 2: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Tự chủ 03:02
 • Bài 3: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Gia công 02:33
 • Bài 4: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Lắp ráp 03:26
 • Bài 5: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Thương mại 04:02
 • Bài 1: Tổng quan quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm 02:05
 • Bài 2: Bước 1: Chọn lựa tính năng 04:53
 • Bài 3: Bước 2: Chọn lựa nguyên vật liệu 03:07
 • Bài 4: Bước 3: Chọn lựa cách đóng gói 03:11
 • Bài 5: Bước 4: Chọn lựa bao bì 03:45
 • Bài 6: Tổng hợp quy trình thiết kế 01:39
 • Bài 1: Tổng quan về chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ 03:18
 • Bài 2: Bước 1: Thu mua nguyên vật liệu 02:40
 • Bài 3: Bước 2: Thiết kế nhà máy hoặc điểm thực hiện dịch vụ 05:37
 • Bài 4: Bước 3: Vận hành sản xuất và dịch vụ 02:05
 • Bài 5: Bước 4: Đóng gói và lưu kho 02:50
 • Bài 1: Phân loại sản phẩm 00:56
 • Bài 2: Hàng hoá 01:51
 • Bài 3: Dịch vụ 02:42
 • Bài 4: Thông tin 01:37
 • Bài 5: Nền tảng (Platform) 05:13
 • Tổng kết khoá học 02:19

Thông tin giảng viên

Bess Business School
26 học viên 7 khóa học

Thế giới luôn thay đổi không ngừng, những kinh nghiệm, lý thuyết của ngày hôm qua có thể sẽ không còn phù hợp với những vấn đề mới của hôm nay. Tư duy của chúng ta cần thay đổi nhanh hơn vấn đề phát sinh.

Do đó, Bess Business School không ngừng  nghiên cứu, phát triển, tổ chức giảng dạy và cung cấp các khóa học về chiến lược kinh doanh, quản lý, rèn luyện về tư duy, năng lực lãnh đạo cho các chủ doanh nghiệp để luôn sẵn sàng thích ứng với sự chuyển dịch của thời đại.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

KPI - Ứng dụng KPI trong Quản trị Doanh nghiệp
Phạm Anh Cường
(0) 5 học viên
899.000đ
Quản trị dòng tiền thông qua báo cáo chuyên biệt thiết kế riêng cho doanh nghiệp
Lê Thị Thanh Hoa
(0) 0 học viên
899.000đ
Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
TS. Trần Thế Nữ
(2) 9 học viên
499.000đ
Công cụ quản lý và điều hành nhân viên
TS. Nguyễn Văn Đức
(0) 3 học viên
219.000đ
Hệ thống giải pháp tăng năng suất lao động
TS. Nguyễn Văn Đức
(0) 6 học viên
Miễn phí
1.799.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 37 phút
Giáo trình: 32 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC