LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

Bess Business School
0 đánh giá 10 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Tư duy đúng về bản chất và nhiệm vụ thực sự của 2 phòng hỗ trợ về nguồn lực là Nhân sự và Tài chính
 •  Nắm rõ bộ KPIs của phòng Nhân sự, bao gồm 3 công việc trọng yếu: Tuyển dụng, Đào tạo và Sử dụng nhân sự
 •  Xây dựng được hệ thống 4 chiến lược về con người: Chiến lược nguồn nhân sự, Chiến lược tuyển dụng, Chiến lược đào tạo, và Chiến lược sử dụng nhân sự
 •  Nắm rõ bộ KPIs của phòng Tài chính, bao gồm 3 công việc trọng yếu: Quản lý nguồn vốn, Gọi vốn và Sử dụng vốn, đầu tư
 •  Có công thức chọn lựa được bộ 3 chiến lược về tài chính, bao gồm: Chiến lược nguồn vốn, Chiến lược gọi vốn, và Chiến lược sử dụng vốn
 •  Hiểu rõ từng bước trọng tâm trong quy trình của mỗi phòng Nhân sự và phòng Tài chính, từ đó quản lý được hiệu quả của 2 phòng này

Giới thiệu khóa học

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về 2 công việc hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh chính, bao gồm: Nhân sự (Human Resources) và Tài chính (Finance). Chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức để đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn lực về nhân sự và tài chính, và cách thức để tăng trưởng được những nguồn lực này, mà từ đó tăng được quy mô của công ty.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA Học thử 01:30
 • Bài 2: Giới thiệu khoá học Học thử 02:30
 • Bài 1: Mục đích phòng nhân sự Học thử 04:25
 • Bài 2: Mô tả công việc: Tạo nguồn nhân sự 03:03
 • Bài 3: Mô tả công việc: Tuyển dụng nhân sự 03:40
 • Bài 4: Mô tả công việc: Đào tạo nhân sự 04:19
 • Bài 5: Mô tả công việc: Sử dụng nhân sự 03:27
 • Bài 1: Tổng quan về chiến lược nhân sự Học thử 00:45
 • Bài 2: Chiến lược nguồn nhân sự 05:18
 • Bài 3: Chiến lược tuyển dụng 06:14
 • Bài 4: Chiến lược đào tạo 07:05
 • Bài 5: Chiến lược sử dụng nhân sự: Phân loại con người 12:18
 • Bài 6: Chiến lược sử dụng nhân sự: Phân loại công việc 05:56
 • Bài 1: Quy trình tạo nguồn nhân sự 04:16
 • Bài 2: Quy trình tuyển dụng nhân sự 05:32
 • Bài 3: Quy trình đào tạo nhân sự 04:49
 • Bài 4: Quy trình sử dụng nhân sự 03:38
 • Bài 1: Mục đích phòng tài chính 03:59
 • Bài 2: Mô tả công việc: Quản lý nguồn vốn 05:15
 • Bài 3: Mô tả công việc: Gọi vốn 02:52
 • Bài 4: Mô tả công việc: Sử dụng vốn, đầu tư 10:22
 • Bài 1: Chiến lược nguồn vốn 06:23
 • Bài 2: Chiến lược gọi vốn 06:24
 • Bài 3: Chiến lược sử dụng vốn 07:26
 • Bài 1: Quy trình phòng tài chính 10:44
 • Tổng kết khoá học 01:17

Thông tin giảng viên

Bess Business School
24 học viên 7 khóa học

Thế giới luôn thay đổi không ngừng, những kinh nghiệm, lý thuyết của ngày hôm qua có thể sẽ không còn phù hợp với những vấn đề mới của hôm nay. Tư duy của chúng ta cần thay đổi nhanh hơn vấn đề phát sinh.

Do đó, Bess Business School không ngừng  nghiên cứu, phát triển, tổ chức giảng dạy và cung cấp các khóa học về chiến lược kinh doanh, quản lý, rèn luyện về tư duy, năng lực lãnh đạo cho các chủ doanh nghiệp để luôn sẵn sàng thích ứng với sự chuyển dịch của thời đại.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Nghệ thuật quản lý nhân sự
Phạm Anh Cường
(0) 7 học viên
699.000đ
KPI - Ứng dụng KPI trong Quản trị Doanh nghiệp
Phạm Anh Cường
(0) 4 học viên
899.000đ
Quản trị dòng tiền thông qua báo cáo chuyên biệt thiết kế riêng cho doanh nghiệp
Lê Thị Thanh Hoa
(0) 0 học viên
899.000đ
Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
TS. Trần Thế Nữ
(2) 7 học viên
499.000đ
Công cụ quản lý và điều hành nhân viên
TS. Nguyễn Văn Đức
(0) 3 học viên
219.000đ
1.799.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 13 phút
Giáo trình: 26 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC