Lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Chào mừng các bạn đến với khóa học Lập Báo cáo Tài chính hợp nhất

Thông qua khóa học, người học sẽ: 

 • Nắm bắt và hiểu được những kiến thức tổng quan về lập BCTC hợp nhất như mục đích, phạm vi áp dụng, phạm vi hợp nhất BCTC, trách nhiệm lập BCTCHN, các nguyên tắc lập BCTCHN
 • Tìm hiểu được chi tiết một số phương pháp kế toán áp dụng khi hợp nhất BCTC
 • Nắm rõ các chuẩn mực kế toán có liên quan, xác định lợi thế thương mại và tách lợi ích cổ đông không kiểm soát
 • Hướng dẫn qui trình hợp nhất BCTC 
 • Hiểu về cách thức loại trừ các giao dịch nội bộ trong tập đoàn
 • Hướng dẫn cách lập Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và tổng hợp chỉ tiêu hợp nhất, lập BCTC hợp nhất
Nguyễn Phú Giang
0 đánh giá 29 học viên

Bạn sẽ học được gì

Thông qua khóa học, người học sẽ: 

 •  Nắm bắt và hiểu được những kiến thức tổng quan về lập BCTC hợp nhất như mục đích, phạm vi áp dụng, phạm vi hợp nhất BCTC, trách nhiệm lập BCTCHN, các nguyên tắc lập BCTCHN
 • Tìm hiểu được chi tiết một số phương pháp kế toán áp dụng khi hợp nhất BCTC
 • Nắm rõ các chuẩn mực kế toán có liên quan
 • Xác định được qui trình hợp nhất BCTC 
 • Hiểu về cách thức loại trừ các giao dịch nội bộ trong tập đoàn

Giới thiệu khóa học

Lập BCTC hợp nhất là một bức tranh toàn cảnh về thưc trạng tài chính, kết quả kinh doanh của một tập đoàn kinh tế. 

 • Vậy, tập đoàn kinh tế là gì? Thế nào là công ty mẹ, công ty con?
 • BCTC hợp nhất có phải là sự hợp cộng số liệu của tất cả các công ty trong một tập đoàn kinh tế hay không?
 • Hay quá trình hợp nhất có các giai đoạn nào?
 • Làm thế nào để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho một tập đoàn kinh tế

Khóa học sẽ đi sâu vào nghiên cứu và giải đáp tất cả các vấn đề trên một cách chi tiết, cụ thể. 

Học viên có thể đặt câu hỏi, giảng viên sẽ giải đáp thắc mắc và tư vấn các tình huống thực tế trong phần thảo luận của khóa học. 

Nội dung khóa học

 • Tổng quan về lập BCTC hợp nhất 3:52
 • Bài 1: Một số định nghĩa và giải thích thuật ngữ Học thử
 • Bài 2: BCTC hợp nhất và những điều cần biết Học thử
 • Bài 3: Một số nguyên tắc lập và trình bày BCTC hợp nhất 3:15
 • Câu hỏi đánh giá
 • Bài 1: Phương pháp xác định tỷ lệ kiểm soát và tỷ lệ lợi ích 18:31
 • Bài 2: Phương pháp giá gốc 4:28
 • Bài 3: Phương pháp vốn chủ sở hữu 6:23
 • Câu hỏi đánh giá
 • Bài 1: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết (VAS 07) 3:34
 • Bài 2: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh (VAS 08) 3:06
 • Bài 3: Hợp nhất kinh doanh (VAS 11) 3:27
 • Bài 4: BCTC hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con (VAS 25) 12:41
 • Câu hỏi đánh giá
 • Bài 1: Khái quát quy trình hợp nhất 2:16
 • Bài 2: Loại trừ khoản đầu tư và xác định lợi thế thương mại 7:24
 • Bài 3: Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát 5:59
 • Câu hỏi đánh giá
 • Bài 1: Loại trừ giao dịch bán hàng nội bộ 7:30
 • Bài 2: Loại trừ giao dịch bán tài sản cố định nội bộ 13:24
 • Bài 3: Loại trừ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua 3:27
 • Bài 4: Loại trừ khoản vay nội bộ 6:44
 • Bài 5: Bút toán kết chuyển: Từ BCKQKD sang bảng cân đối kế toán 4:57
 • Tổng kết khóa học 1:14
 • Câu hỏi đánh giá
 • Tình huống mở rộng
 • Biểu mẫu tham khảo

Thông tin giảng viên

Nguyễn Phú Giang
33 học viên 2 khóa học
 • PGS. TS, Nguyên trưởng khoa kế toán - kiểm toán, Đại học Thương Mại
 • 30 năm kinh nghiệm giảng dạy kế toán - kiểm toán
 • 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về kế toán - kiểm toán 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Kế toán chi phí, doanh thu doanh nghiệp dịch vụ
Nguyễn Phú Giang
(0) 8 học viên
Miễn phí
Kế toán thuế chuyên sâu: Từ lý thuyết đến thực hành các sắc thuế cho doanh nghiệp
Nguyễn Thị Sâm Nhung
(0) 10 học viên
Miễn phí
Hiểu và thực hiện đúng thuế GTGT cho doanh nghiệp
Huỳnh Thị Thu Hiền
(1) 10 học viên
Miễn phí
Kế toán CCDC - TSCD cho người mới bắt đầu
Nguyễn Thị Sâm Nhung
(0) 15 học viên
Miễn phí
Kế toán quản trị: Đặc trưng và những điều quan trọng phải biết
Thông Vũ Quốc
(19) 40 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 1 phút
Giáo trình: 27 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC