Kế toán từ A-Z trên chứng từ thực tế doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, sản xuất, xuất nhập khẩu

Th.s Đặng Thị Bắc
5 đánh giá 45 học viên

Bạn sẽ học được gì

​​​​​SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC, HỌC VIÊN SẼ:

 • Hiểu các vấn đề cơ bản của kế toán, biết lập chứng từ, định khoản các nghiệp vụ, lên được sổ kế toán và Báo cáo tài chính
 • Áp dụng vào công việc thực tiễn: làm được kế toán theo đúng quy định, công việc hiệu quả mang lại lợi ích tối ưu cho doanh nghiệp từ việc vận dụng các nghiệp vụ thực tế trong các phần thực hành, thảo luận
 • Giải quyết được các khó khăn, vướng mắc, biết bắt đầu từ đâu, theo quy trình công việc cụ thể như thế nào; hiểu bản chất làm chủ được số liệu kế toán; biết cách xử lý các tình huống cụ thể có lợi nhất cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật về kế toán và thuế; biết sử dụng, phân tích thông tin kế toán phục vụ cho các quyết định kinh tế 

Giới thiệu khóa học

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC

 • Người mới bắt đầu học kế toán, mất gốc kế toán
 • Các bạn sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp thiếu kinh nghiệm và kiến thức thực tế về kế toán
 • Người đang làm kế toán muốn hệ thống lại kiến thức , nâng cao nghiệp vụ, học hỏi thêm kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế về kế toán và thuế tốt nhất cho doanh nghiệp
 • Người đã làm kế toán nội bộ, kế toán các phần hành nhưng muốn trở thành kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng
 • Người trái chuyên ngành nay muốn chuyển sang làm kế toán
 • Quản lý doanh nghiệp muốn biết về kế toán để điều hành doanh nghiệp tốt hơn, thấu hiểu và đánh giá đúng về kế toán, tối ưu lợi ích thuế hợp pháp cho doanh nghiệp 
 • Những người muốn hiểu biết về kế toán để phục vụ cho các hoạt động đầu tư hiệu quả hơn như đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh liên kết…

PHẠM VI KHÓA HỌC

 • Khóa học hướng tới nội dung lý thuyết đồng thời bao gồm cả giải quyết tình huống thực tế, thực hành kế toán tại doanh nghiệp
 • Lý thuyết kết hợp các ví dụ, tình huống, bài tập, thảo luận
 • Thực hành trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp. Bộ tài liệu học tập được soạn thảo trên cơ sở các nghiệp vụ thực tế phát sinh tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, sản xuất, xuất nhập khẩu, trong đó có xây dựng thêm một số nghiệp vụ phù hợp. Bộ tài liệu được sử dụng xuyên suốt cả 4 khóa học trọn gói kế toán tổng hợp thực tế từ A đến Z của Giảng viên Đặng Thị Bắc

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu khóa học Học thử 07:01
 • Bài 1: Giới thiệu về tài liệu học tập 04:26
 • Bài 2: Hướng dẫn tra cứu thông tin doanh nghiệp trên các website 07:41
 • Bài 3: Các chính sách kế toán doanh nghiệp áp dụng 05:20
 • Bài 4: Chế độ kế toán doanh nghiệp 04:59
 • Bài 1: Khái niệm, phân loại, đối tượng kế toán 04:55
 • Bài 2: Yêu cầu, nhiệm vụ, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán 08:43
 • Bài 3: Đối tượng và phương pháp kế toán 06:01
 • Bài 1: Khái niệm, nội dung chứng từ kế toán 04:38
 • Bài 2: Chương trình luân chuyển chứng từ kế toán 10:36
 • Bài 3: Phân loại chứng từ kế toán 04:01
 • Bài 4: Hướng dẫn tra cứu hóa đơn 12:53
 • Bài 5: Thực hành chứng từ nghiệp vụ mua hàng chi bằng tiền mặt 13:23
 • Bài 6: Thực hành chứng từ nghiệp vụ thu tiền mặt (hoàn ứng chi phí công tác) 10:41
 • Bài 7: Thực hành chứng từ nghiệp vụ mua hàng thanh toán qua ngân hàng 20:38
 • Bài 8: Thực hành chứng từ nghiệp vụ bán hàng 08:50
 • Bài 9: Thực hành chứng từ nghiệp vụ xuất kho NVL phục vụ sản xuất 07:05
 • Bài 10: Thực hành chứng từ nghiệp vụ thuê tài sản 11:47
 • Bài 11: Thực hành chứng từ kế toán nghiệp vụ nhập khẩu 09:23
 • Bài 12: Thực hành chứng từ kế toán nghiệp vụ nhập khẩu (tiếp) Học thử 08:22
 • Bài 13: Thực hành chứng từ kế toán nghiệp vụ xuất khẩu 04:41
 • Bài 14: Thực hành chứng từ các nghiệp vụ khác 02:08
 • Bài 1: Tài khoản kế toán 12:05
 • Bài 2: Hệ thống tài khoản kế toán và phân loại tài khoản 10:27
 • Bài 3: Quan hệ đối ứng và phương pháp ghi sổ kép 05:19
 • Bài 4: Ví dụ cụ thể định khoản loại tài khoản tài sản (loại 1 và loại 2) 12:57
 • Bài 5: Ví dụ cụ thể định khoản loại tài khoản tài sản (tiếp) 10:19
 • Bài 6: Ví dụ cụ thể định khoản loại tài khoản tài sản (tiếp) 11:07
 • Bài 7: Ví dụ cụ thể định khoản loại tài khoản nguồn vốn (loại 3 và loại 4) Học thử 16:29
 • Bài 8: Ví dụ cụ thể định khoản loại tài khoản thu nhập (loại 5 và loại 7) 15:11
 • Bài 9: Ví dụ cụ thể định khoản loại tài khoản chi phí (loại 6 và loại 8) 09:42
 • Bài 10: Ví dụ cụ thể định khoản loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh (loại 9) 11:59
 • Bài 11: Bài tập định khoản tổng hợp 13:59
 • Bài 12: Thực hành định khoản nghiệp vụ chi tiền tại doanh nghiệp 10:42
 • Bài 13: Thực hành nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu 09:15
 • Bài 14: Thực hành nghiệp vụ mua nhiên liệu phục vụ sản xuất 05:59
 • Bài 15: Thực hành định khoản nghiệp vụ nộp thuế vào NSNN 09:16
 • Bài 16: Thực hành định khoản mua hàng xuất thẳng cho sản xuất không qua kho 10:45
 • Bài 17: Thực hành định khoản nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền 09:26
 • Bài 18: Thực hành định khoản các nghiệp vụ khác 02:43
 • Bài 1: Thực hành nghiệp vụ cung cấp dịch vụ 09:44
 • Bài 2: Thảo luận nghiệp vụ cung cấp dịch vụ 20:55
 • Bài 3: Thực hành nghiệp vụ tiền lương và bảo hiểm 16:44
 • Bài 4: Thảo luận nghiệp vụ tiền lương và bảo hiểm 25:54
 • Bài 5: Thực hành nghiệp vụ phân bổ CCDC, chi phí trả trước 09:46
 • Bài 6: Thảo luận nghiệp vụ phân bổ CCDC, chi phí trả trước 22:27
 • Bài 7: Thực hành nghiệp vụ mua xe tải và trích khấu hao TSCĐ 09:10
 • Bài 8: Thảo luận nghiệp vụ xe tải và trích khấu hao TSCĐ 20:05
 • Bài 9: Thực hành nghiệp vụ ứng trước tiền cho nhà cung cấp 07:07
 • Bài 10: Thảo luận nghiệp vụ ứng trước tiền cho nhà cung cấp 10:40
 • Bài 11:Thực hành NV nhận tiền ứng trước của người mua ( lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123, TT 78) 13:51
 • Bài 12: Thảo luận NV nhận tiền ứng trước của người mua ( lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123, TT 78) Học thử 16:24
 • Bài 13: Thực hành NV mua dịch vụ (nhận hóa đơn điện tử theo NĐ 123, TT 78) 07:03
 • Bài 14: Thảo luận NV mua dịch vụ (nhận hóa đơn điện tử theo NĐ 123, TT 78) 06:08
 • Bài 15: Thực hành nghiệp vụ phân bổ và kết chuyển 03:31
 • Bài 16: Thảo luận nghiệp vụ phân bổ và kết chuyển 07:50
 • Bài 1: Khái niệm, quy trình ghi sổ kế toán 12:54
 • Bài 2: Hình thức sổ kế toán 09:38
 • Bài 3: Ví dụ phần sổ kế toán - Hướng dẫn mở sổ kế toán 25:46
 • Bài 4: Hướng dẫn ghi sổ kế toán 14:11
 • Bài 5: Hướng dẫn ghi sổ kế toán (tiếp) Học thử 15:34
 • Bài 6: Hướng dẫn khóa sổ kế toán 08:13
 • Bài 7: Thực hành ghi sổ kế toán trên Excel 05:47
 • Bài 8: Thực hành ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán 04:30
 • Bài 1: Mục đích, kỳ lập và đối đối tượng lập BCTC 05:35
 • Bài 2: Thời hạn nộp và nơi nhận BCTC 10:45
 • Bài 3: Hệ thống báo cáo tài chính 04:19
 • Bài 4: Thông tin ví dụ lập BCTC 10:28
 • Bài 5: Bảng cân đối kế toán 08:20
 • Bài 6: Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán 21:15
 • Bài 7: Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán (tiếp) 12:15
 • Bài 8: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 12:04
 • Bài 9: Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Học thử 21:32
 • Bài 10: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 07:11
 • Bài 11: Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 12:18
 • Bài 12: Thuyết minh Báo cáo tài chính 09:01
 • Bài 13: Hướng dẫn lập và trình bày thuyết minh BCTC 14:11
 • Bài 14: Kiểm tra, đối chiếu số liệu trước và sau khi lập Báo cáo tài chính 27:37
 • Bài 15: Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua Báo cáo tài chính 11:49
 • Bài 1: Các bước tiếp theo 09:53
 • Bài 2: Kế toán trên Excel 10:17
 • Bài 3: Kế toán trên phần mềm MISA 08:13
 • Bài 4: Kế toán thuế 08:42
 • Bộ tài liệu thực hành kế toán
 • Tổng kết khóa học 07:01

Thông tin giảng viên

Th.s Đặng Thị Bắc
49 học viên 3 khóa học
- Đặng Thị Hoài Bắc
 • Giám đốc Công ty TNHH kinh tế Kỹ thuật Bắc Việt 
 • Trên 15 năm nghiên cứu và làm kế toán trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn với cương vị kế toán trưởng, giám đốc doanh nghiệp cũng như là giảng viên chuyên môn, giảng viên hướng dẫn tại nhiều trường như Đại học Kinh doanh và công nghệ, Kinh tế quốc dân, đại học Mở,...Giảng viên giảng dạy các khóa học cấp chứng chỉ kế toán trưởng
 • Hơn 10 năm tư vấn doanh nghiệp về tổ chức công tác kế toán, thuế
 • Thiết kế, giảng dạy nhiều lớp kế toán thực tế, kế toán thuế

Học viên đánh giá

5
5 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Chị Hạnh

Nội dung bài giảng dễ hiểu.

Lưu Thị Lan Thương

Khóa học căn bản rất thiết thực và cập nhật mới nhất. Cảm ơn MISA

Trang Trần

khóa học rất thiết thực và cập nhật mới nhất. 5 sao

Hà Nguyễn Quang

Khóa học rất hay và hữu ích ạ !

Hùng Đào Minh

Lần đầu tiên học online, thấy rất hay. Cô giáo nhiệt tình!

Khóa học liên quan

IPO Doanh nghiệp thực chiến
Phạm Anh Cường
(0) 2 học viên
699.000đ
Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Nguyễn Quốc Nhất
(0) 2 học viên
699.000đ
Quản trị dòng tiền thông qua báo cáo chuyên biệt thiết kế riêng cho doanh nghiệp
Lê Thị Thanh Hoa
(0) 0 học viên
899.000đ
Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
TS. Trần Thế Nữ
(2) 7 học viên
499.000đ
Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ và lập định khoản kế toán từ cơ bản đến nâng cao
Th.s Đặng Thị Bắc
(0) 3 học viên
499.000đ
1.299.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 15 giờ 2 phút
Giáo trình: 85 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC