Kế toán tổng hợp: Thực hành chuyên sâu tất cả các phần hành - Kiểm soát và lên báo cáo tài chính

Khóa học này sẽ giúp các bạn tiết kiệm 2-5 năm làm việc mới đúc kết được. Đây là những kinh nghiệm đã đúc kết từ những trải nghiệm trong gần 15 năm, vô cùng đơn giản, dễ triển khai và áp dụng. 
Nguyễn Thị Sâm Nhung
2 đánh giá 42 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu được bản chất và bức tranh tổng quan của kế toán tổng hợp
 • Đi từ những nguyên tắc kế toán cơ bản đến chuyên sâu ứng dụng thực tiễn để có thể làm được
 • Có được kiến thức chuyên sâu các phần hành kế toán như: vốn bằng tiền, kế toán công cụ dụng cụ, TSCĐ, kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, kế tóan tiền lương, kế toán giá thành
 • Thành thạo các kỹ năng soát xét kiểm tra số liệu kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và cũng là kỹ năng soát xét số liệu cho bất kỳ doanh nghiệp nào
 • Biết cách lập báo cáo tài chính một cách dễ dàng
 • Thành thạo tất cả các kỹ năng ứng dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET vào công việc kế toán
 • Biết cách ứng dụng những mẫu biểu trong mua hàng, bán hàng, lao động tiền lương một cách chuyên nghiệp
 • Bạn được học đi học lại trọn đời khóa học mà chỉ có duy nhất 1 lần bỏ chi phí đầu tư
 • Bạn sẽ nhận được bộ tài liệu chuyên nghiệp giúp bạn trong công việc kế toán
 • Bạn sẽ có sự thay đổi nhanh chóng trong công việc cũng như các kỹ năng kinh nghiệm được đúc kết nhanh hơn trong thời gian ngắn
 • Bạn sẽ học được mọi lúc mọi nơi bất kỳ thời gian nào
 • Nếu bạn ở xa đây cũng là phương pháp học tập thông minh

Hãy nhanh tay đăng ký để cùng tìm hiểu chi tiết các kiến thức chuyên sâu về kế toán tổng hợp thực hành nhé!

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

 • Sinh viên kế toán mới ra trường
 • Kế toán muốn học để gia tăng trình độ chuyên môn và phát triển nghề nghiệp
 • Người làm nghề khác muốn chuyển sang nghề kế toán
 • Các chủ DN muốn học để biết, hiểu và quản lý vận hành mô hình tài chính doanh nghiệp của mình


5 LÝ DO KHIẾN BẠN NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY 

 1. Nhận được bộ tài liệu thực hành ứng dụng và làm ngay được
 2. Có cơ hội thăng tiến hơn trong công việc kế toán và  phát triển chiều sâu chuyên môn nghề
 3. Được nhận tất cả các kỹ năng và kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khóa học
 4. Tránh được sai sót nhiều triệu đồng chỉ vì mình không hiểu mà làm sai
 5. Được nhận kinh nghiệm làm việc bằng 2-5 năm trải nghiệm thực tế
   

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học Học thử 04:07
 • Bài 2: Tổng quan về nội dung và tài liệu sử dụng trong khóa học 08:12
 • Bài 3: Nguyên lý kế toán cơ bản cho người đi làm 21:31
 • Bài 4: Nguyên lý kế toán cơ bản cho người đi làm (phần 2) 13:34
 • Tài liệu tham khảo - Chứng từ thực hành TM - SX
 • Tài liệu tham khảo
 • Bài 1: Hướng dẫn tải, cài đặt, đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 12:04
 • Bài 2: Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán MISA SME.NET 17:29
 • Bài 3: Khai báo danh mục trên PMKT MISA SME.NET (phần 1) 18:01
 • Bài 4: Khai báo danh mục trên PMKT Misa SME.NET (phần 2) 11:14
 • Bài 5: Khai báo danh mục trên PMKT MISA SME.NET (phần 3) 07:05
 • Bài 6: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ các tài khoản trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 10:23
 • Bài 1: Tài khoản sử dụng, nghiệp vụ phát sinh và hiểu được hồ sơ cho từng nghiệp vụ 13:34
 • Bài 2: Thực hành kế toán quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 14:50
 • Bài 1: Tổng quan về công cụ dụng cụ trong kế toán 12:22
 • Bài 2: Khái niệm chi phí trả trước, tài khoản ghi nhận, nguyên tắc ghi nhận. Chi phí trả trước gồm những chi phí nào? 13:18
 • Bài 3: Tài sản cố định là gì? Điều kiện ghi nhận TSCĐ. Phân loại TSCĐ. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng. 18:18
 • Bài 4: Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số lượng và khối lượng sản phẩm. 12:17
 • Bài 5: Các trường hợp tăng - giảm tài sản cố định 13:57
 • Bài 6: Những trường hợp chi phí khấu hao bị loại trừ Học thử 10:19
 • Bài 7: Thực hành nghiệp vụ mua sắm CCDC và CPTT trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 05:17
 • Bài 8: Thực hành ghi tăng và phân bổ CCDC và CPTT trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 06:10
 • Bài 9: Thực hành ghi giảm CCDC và CPTT trong thanh lý và nhượng bán trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 07:35
 • Bài 10: Thực hành nghiệp vụ mua sắm TSCĐ trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 03:13
 • Bài 11: Thực hành ghi tăng và tính khấu hao TSCĐ trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 04:47
 • Bài 12: Thực hành ghi giảm khi thanh lý và nhượng bán TSCĐ trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 03:16
 • Tài liệu tham khảo - Mẫu biểu về TSCĐ
 • Bài 1: Tổng quan về kế toán bán hàng 15:59
 • Bài 2: Thời điểm lập hóa đơn trong bán hàng Học thử 15:58
 • Bài 3: Các nghiệp vụ phát sinh trong bán hàng 09:01
 • Bài 4: Các tình huống cụ thể trong bán hàng 30:40
 • Bài 5: Hướng dẫn thực hành Chứng từ bán hàng trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 13:22
 • Bài 6: Hướng dẫn cách hoàn thiện chứng từ bán hàng trên Excel 08:48
 • Bài 1: Tổng quan về kế toán mua hàng và thanh toán khi mua hàng 33:34
 • Bài 2: Nghiệp vụ mua hàng Nhập khẩu và một số kỹ năng kiểm tra thông tin nhà cung cấp 18:22
 • Bài 3: 12 tình huống cụ thể về chứng từ đi kèm trong các giao dịch mua hàng 21:51
 • Bài 4: Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ mua hàng và phân bổ chi phí mua hàng trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 14:11
 • Bài 5: Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ mua dịch vụ trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 06:38
 • Bài 6: Hướng dẫn hoàn thiện bộ chứng từ mua hàng, mua dịch vụ trên Excel 11:57
 • Tài liệu tham khảo - Mẫu hồ sơ thanh toán và công nợ
 • Bài 1: Tổng quan về kế toán tiền lương 05:55
 • Bài 2: Quy định và nguyên tắc về xây dựng thang bảng lương Học thử 11:58
 • Bài 3: Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương 11:41
 • Bài 4: Một số những điều cần biết về hợp đồng lao động 07:18
 • Bài 5: Một số điều cần biết về các khoản trích theo lương 11:47
 • Bài 6: Tìm hiểu cách tính thuế TNCN trên bảng lương 12:15
 • Bài 7: Thực hành lập bảng lương tối ưu cho doanh nghiệp 18:49
 • Bài 8: Thực hành hạch toán các bút toán về lương trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 23:00
 • Tài liệu tham khảo - Mẫu biểu và quy trình tuyển dụng
 • Tài liệu tham khảo - Quy chế lương, công tác phí
 • Tài liệu tham khảo - Mẫu quản lý nhân sự khác
 • Tài liệu tham khảo - Xây dựng thang bảng lương
 • Bài 1: Tổng quan về giá thành và chi phí nguyên vật liệu 16:25
 • Bài 2: Chi phí nhân công trực tiếp 17:11
 • Bài 3: Chi phí sản xuất chung 13:10
 • Bài 4: Phương pháp tính giá thành giản đơn 06:27
 • Bài 5: Thực hành phương pháp tính giá thành giản đơn trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 27:31
 • Bài 1: Các nghiệp vụ kế toán khác 13:46
 • Bài 2: Hướng dẫn 20 bước kiểm tra số liệu báo cào tài chính trước khi lập_Phần 1 Học thử 17:33
 • Bài 3: Hướng dẫn 20 bước tiếp theo kiểm tra số liệu báo cào tài chính trước khi lập_Phần 2 18:27
 • Bài 4: Kế toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh: Tính lợi nhuận trước thuế, xác định thuế TNDN, tính lợi nhuận sau thuế 05:30
 • Bài 5: Thực hành kết chuyển xác định KQKD trên PMKT MISA (tính lợi nhuận trước thuế, xác định thuế TNDN, tính lợi nhuận sau thuế) 08:17
 • Bài 6: Hướng dẫn cách lập BCTC hoàn chỉnh theo TT133 (lập trên Excel) 16:41
 • Bài 7: Hướng dẫn cách lập BCTC hoàn chỉnh theo TT133 (lập trên trên PMKT MISA SME.NET) 42:34
 • Tài liệu tham khảo - Biên bản quyết toán thuế
 • Bài 1: Hướng dẫn đánh lại số chứng từ, in sổ sách, khóa sổ, bảo trì dữ liệu 17:14
 • Bài 2: Hướng dẫn tìm kiếm, sao lưu, phục hồi, và một số tiện ích khác trên phần mềm (copy dữ liệu từ Excel vào chứng từ, nhắc nhở, gửi báo cáo) 09:32
 • Tổng kết khóa học 01:07

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Sâm Nhung
184 học viên 6 khóa học

Tôi mong muốn được chia sẻ những kiến thức, kỹ năng mà mình đã tích lũy được qua 15 năm hành nghề để giúp các bạn học viên có thể hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và có kết quả tốt nhất.  

 • CEO công ty TNHH tư vấn và đào tạo HABI
 • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, quản trị doanh nghiệp
 • Trực tiếp tư vấn, kiểm soát, soát xét số liệu kế toán thuế cho hàng trăm doanh nghiệp

 

Học viên đánh giá

5
2 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trần Tuệ An

Cô giảng dạy hiệu quả, các phần có liên kết trực tiếp với công việc mình. Cảm ơn cô Nhung nhiều!

Hà Nguyễn Quang

Tôi đã tham gia và thấy rất hay, giảng viên trao đổi rất dễ hiểu !

Khóa học liên quan

IPO Doanh nghiệp thực chiến
Phạm Anh Cường
(0) 2 học viên
699.000đ
Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Nguyễn Quốc Nhất
(0) 2 học viên
699.000đ
Quản trị dòng tiền thông qua báo cáo chuyên biệt thiết kế riêng cho doanh nghiệp
Lê Thị Thanh Hoa
(0) 0 học viên
899.000đ
Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
TS. Trần Thế Nữ
(2) 7 học viên
499.000đ
Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ và lập định khoản kế toán từ cơ bản đến nâng cao
Th.s Đặng Thị Bắc
(0) 3 học viên
499.000đ
999.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 13 giờ 17 phút
Giáo trình: 68 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC