30 ngày chinh phục kế toán thuế cho người mất gốc

HUẾ CHIAKI ThS.
1 đánh giá 5 học viên

Bạn sẽ học được gì

 Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ

 • Nắm chắc hệ thống kiến thức về các nghiệp vụ kế toán và tự tin làm việc với phần mềm MISA
 • Lên BCTC loại hình Thương mại, biết kiểm tra lại các phần mình làm để có thể tự tin giải trình với cơ quan thuế
 • Tự xử lý các tình huống phát sinh trong công việc, tránh sai sót và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp
 •  Có cơ hội thăng tiến trong công việc và có cơ hội nhận thêm công việc ngoài giờ để tăng thêm thu nhập

Giới thiệu khóa học

Khóa học "Kế toán thuế tổng hợp thực hành từ A-Z " là KHÓA HỌC KẾ TOÁN CƠ BẢN dành cho:

 • Sinh viên các chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế... bị mất căn bản
 • Sinh viên chuẩn bị ra trường cần học kế toán từ đầu để trau dồi, bổ sung kiến thức và tạo nền tảng vững chắc chuẩn bị cho công việc kế toán sau khi tốt nghiệp
 • Dành cho những ai đang làm trong công ty Thương mại mà chưa tự tin lên BCTC
 • Người mới đi làm đang cần một khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức và cái nhìn tổng quan cụ thể về kế toán để củng cố hơn những kiến thức đã có
 • Người làm các phần hành như kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán phần hành... muốn chinh phục Kế toán tổng hợp
 • Dành cho những người gia đình mở Công ty Thương mại muốn học để kiểm soát
 • Những người muốn làm kế toán dịch vụ Dành cho ai muốn nhận các công ty dịch vụ về làm kiếm thêm thu nhập

Nội dung khóa học

 • Bài 1: HD tìm việc và viết Đơn xin việc, trả lời PV phần 1 23:50
 • Bài 2: HD tìm việc và viết Đơn xin việc, trả lời PV phần 2 25:29
 • Bài 3: Cách tạo Sơ yếu lý lịch đẹp và chuyên nghiệp Học thử 02:12
 • Tài liệu học tập
 • Bài 1: Các bước cần làm khi mới vào công ty 08:18
 • Bài 2: Các công việc của kế toán thuế, So sánh sự khác nhau giữa kế toán thuế và nội bộ 09:42
 • Bài 3: Thế nào là hóa đơn hợp pháp, bất hợp pháp, hợp lý, hợp lệ 14:10
 • Tài liệu học tập
 • Bài 1: Cách tải phần mềm MISA ở đâu và tắt tường lửa Học thử 05:54
 • Bài 2: Cách cài đặt phần mềm MISA 07:07
 • Bài 3: Cách tạo dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA 12:30
 • Bài 4: Cách mở dữ liệu kế toán MISA 03:29
 • Bài 5: Cách đăng ký bản quyền phần mềm MISA 04:07
 • Bài 6: Cách sao lưu, phục hồi, xóa bỏ phần mềm MISA 06:34
 • Bài 7: Cách gỡ phần mềm MISA khỏi máy tính 02:29
 • Bài 8: Cách tải dữ liệu kế toán lên Driver để lưu trữ như thế nào 03:44
 • Bài 1: Cách làm quen phần mềm MISA và nhập Danh mục 25:03
 • Bài 2: Cách hạch toán lệ phí môn bài 13:20
 • Bài 3: Cách phân tích các bút toán phát sinh và hạch toán chứng từ mua vào tổng quan (MẪU) 33:41
 • Bài 4: Cách mua hàng nhập kho ngày 02.01, xem công nợ và chỉnh báo cáo cần xem (MẪU) 25:09
 • Bài 5: Cách mua hàng nhập kho CCDC máy in ngày 10.01, xuất kho và tính giá xuất kho (MẪU) 12:14
 • Bài 6: Cách mua hàng không qua kho CCDC ngày 03.01, TSCD 02.01, CP trả trước (MẪU) Học thử 11:59
 • Bài 7: Cách mua dịch vụ mẫu dấu ngày 02.01 (MẪU) 10:02
 • Bài 8: Cách mua dịch vụ ngày 28.01 (tích là chi phí mua hàng để phân bổ) MẪU 05:16
 • Bài 9: Cách phân bổ chi phí mua dịch vụ vào hóa đơn mua hàng ngày 28.01 MẪU 10:15
 • Bài 10: Cách đối chiếu chứng từ vào đầu tháng 1 34:45
 • Bài 11: Cách đối chiếu chứng từ vào đầu tháng 2 25:10
 • Bài 12: Cách đối chiếu chứng từ vào đầu tháng 3 15:30
 • Bài 1: Các các bút toán phát sinh trên phân hệ bán hàng Học thử 06:44
 • Bài 2: Cách chứng từ bán hàng ngày 08.01 và giới thiệu về Hóa đơn điện tử (Mẫu) 25:41
 • Bài 3: Cách chứng từ bán hàng số 15 ngày 24.02 thanh lý bìa cát tông MẪU 05:38
 • Bài 4: Cách HT chứng từ bán hàng số 22 ngày 31.03 thanh lý xe nâng MẪU 04:23
 • Bài 5: Cách HT chứng từ bán hàng số 23 ngày 31.03 chiết khấu thương mại MẪU 06:34
 • Bài 6: Cách đối chiếu chứng từ ra đầu tháng 1 18:15
 • Bài 7: Cách đối chiếu chứng từ ra đầu tháng 2 10:18
 • Bài 8: Cách đối chiếu chứng từ ra đầu tháng 3 12:14
 • Bài 1: HD các bút toán phát sinh trên phân hệ ngân hàng 09:04
 • Bài 2: Cách hạch toán chi tiền trên Phân hệ ngân hàng (MẪU) 10:30
 • Bài 3: Cách hạch toán thu tiền trên Phân hệ ngân hàng (MẪU) 26:15
 • Bài 4: HD kiểm tra Phân hệ Ngân hàng và xem Sổ tiền gửi kiểm tra số dư 07:08
 • Bài 5: Cách đối chiếu phần thu Ngân hàng T1.2.3 14:55
 • Bài 6: Cách đối chiếu phần chi Ngân hàng T1.2.3 22:20
 • Bài 7: Cách kiểm tra số dư và cách xử lý sai sót trong phân hệ Ngân hàng 12:05
 • Bài 1: HD các bút toán phát sinh trên phân hệ Quỹ 09:12
 • Bài 2: HD hạch toán chi tiền và các hồ sơ liên quan đến thuê nhà 15:30
 • Bài 3: HD hạch toán thu tiền trong phân hệ Quỹ 06:35
 • Bài 1: HD ghi tăng CCDC từng cái một, ghi tăng hàng loạt, PB và xem báo cáo CCDC (MẪU) 21:57
 • Bài 2: HD ghi tăng TSCD , tính khấu hao và xem báo cáo (MẪU) 11:29
 • Bài 3: HD đối chiếu ghi tăng toàn bộ CCDC 09:20
 • Bài 4: HD ghi tăng TSCĐ là xe ô tô có thềm lệ phí trước bạ 06:43
 • Bài 5: HD ghi giảm TSCĐ và xóa bỏ bút toán phân bổ, chỉnh thông tin trong phần ghi tăng 15:21
 • Bài 1: Thuế GTGT là gì, cách tính và các loại thuế suất 11:14
 • Bài 2: HD tải cài đặt HTKK và kê khai thủ công 22:32
 • Bài 3: HD kê khai thuế trực tiếp trên phần mềm MISA Học thử 08:00
 • Bài 4: HD khấu trừ thuế GTGT bằng máy 11:09
 • Bài 1: Tổng quan các công việc đã làm và HD tính giá xuất kho (giá vốn) 07:04
 • Bài 2: HD kết chuyển lãi lỗ và phân tích bút toán KC lãi lỗ 09:28
 • Bài 3: HD cân chi phí 14:57
 • Bài 4: Các chi phí được trừ và k được trừ khi quyết toán thuế TNDN 11:26
 • Bài 1: HD tạo bảng chấm công tự động 13:05
 • Bài 2: HD lập bảng lương tự động 18:46
 • Bài 3: HD định khoản phần lương và hạch toán lương trên PM 24:18
 • Bài 4: HD lập tờ khai thuế TNCN 05KK 23:12
 • Bài 5: HD tổng hợp lương nhanh nhất để QT thuế TNCN năm 2020 31:25
 • Bài 6: HD làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 05QTT 2020 mới nhất 20:47
 • Tài liệu học tập
 • Bài 1: HD tạm tính thuế TNDN 06:49
 • Bài 2: HD lập tờ khai quyết toán thuế TNDN khi công ty lỗ không phát sinh số thuế phải nộp 07:48
 • Bài 3: HD lập tờ khai quyết thuế TNDN khi có phát sinh số thuế phải nộp 07:39
 • Bài 4: HD làm tờ khai quyết toán thuế TNDN khi có chi phí loại trên B4 07:26
 • Bài 5: HD làm tờ khai thuế TNDN khi có phụ lục KC lõ 03.2A 09:47
 • Bài 1: HD kết chuyển lại lãi lỗ khi có lương Học thử 05:56
 • Bài 2: HD cách lập, đọc hiểu Bảng CĐTK (cân đối tài khoản) 13:14
 • Bài 3: HD cách lập, công thức chạy trên Excel trên Bảng CĐTK (cân đối tài khoản) 17:03
 • Bài 4: HD cách lập, đọc hiểu Báo cáo tình hình tài chính và phân tích công thức chạy trên PM 11:10
 • Bài 5: HD cách lập, đọc hiểu Báo cáo KQKD và công thức chạy trên Excel, trên MISA 08:56
 • Bài 6: HD cách lập, đọc hiểu Báo cáo LCTT và công thức chạy trên MISA 08:47
 • Bài 7: HD cách lập, cách đọc hiểu TMBCTC và cách lấy dữ liệu trên PM 05:42
 • Bài 8: HD kiểm tra lại toàn bộ chứng từ đã hạch toán 18:43
 • Bài 9: HD kiểm tra chứng từ BCTC bằng phần mềm 14:25
 • Bài 10: HD kiểm tra BCTC bằng tay, tìm và sửa các lỗi phát sinh, HĐ vay khi quỹ âm
 • Bài 11: Kiểm tra đối chiếu kết quả
 • Bài 11: Kiểm tra đối chiếu kết quả
 • Tài liệu học tập
 • Bài 1: Mẫu bìa sổ sách và cách lưu chứng từ file mềm
 • Bài 2: Hướng dẫn lưu chứng từ, đóng sổ sách phần 1 49:08
 • Bài 3: Hướng dẫn lưu chứng từ, đóng sổ sách phần 2 19:55
 • Bài 4: Các công việc chuẩn bị trước khi quyết toán thuế
 • Tài liệu tham khảo

Thông tin giảng viên

HUẾ CHIAKI ThS.
12 học viên 2 khóa học
- HUẾ CHIAKI
 • Huế Chiaki - CEO - Sáng lập Học Viện Online Huế Chiaki - Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
 • Tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội năm 2014.
 • Từng giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài hơn 5 năm.
 • Kế toán trưởng công ty xây dựng 5 năm.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện hàng nghìn học viên mỗi năm trên toàn quốc.
 • Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp.
 • Tác giả phần mềm kế toán Excel tự động vô cùng thông minh - cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp.
 • SĐT, Zalo 0978259075
 • FB: https://www.facebook.com/hue.chiaki


 

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Phượng Trịnh Thị

nghe tên quá hấp dẫn nên mình đã đki học thử và thật sự không hối hận, bài giảng rất đơn giản dễ hiểu cho người mất gốc như mình, nội dung bám sát theo thực tế đi làm

Khóa học liên quan

IPO Doanh nghiệp thực chiến
Phạm Anh Cường
(0) 1 học viên
699.000đ
Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Nguyễn Quốc Nhất
(0) 0 học viên
699.000đ
Quản trị dòng tiền thông qua báo cáo chuyên biệt thiết kế riêng cho doanh nghiệp
Lê Thị Thanh Hoa
(0) 0 học viên
899.000đ
Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
TS. Trần Thế Nữ
(2) 4 học viên
499.000đ
Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ và lập định khoản kế toán từ cơ bản đến nâng cao
Th.s Đặng Thị Bắc
(0) 2 học viên
499.000đ
1.599.200đ 1.999.000đ -20%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 18 giờ
Giáo trình: 89 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC