Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và lập Báo cáo Tài chính

Nguyễn Thị Sâm Nhung
0 đánh giá 7 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ:

 • Hiểu được bản chất và tổng quan về thuế TNDN
 • Thành thạo các kỹ năng soát xét kiểm tra số liệu kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và cũng là kỹ năng soát xét số liệu cho bất kỳ doanh nghiệp nào
 • Biết cách lập báo cáo tài chính một cách dễ dàng
 • Thành thạo các kỹ năng ứng dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET trong phạm vi về thuế TNDN và lập BCTC

Giới thiệu khóa học

Khóa học này sẽ giúp các bạn tiết kiệm 2-5 năm làm việc . Đây là những kinh nghiệm đã đúc kết từ những trải nghiệm trong gần 15 năm, vô cùng đơn giản, dễ triển khai và áp dụng trong phạm vi kiến thức, kỹ năng thực hành về thuế TNDN và lập BCTC.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Khái niệm, phương pháp tính thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế 05:45
 • Bài 2: Phân tích ý nghĩa chỉ tiêu doanh thu; thu nhập khác, doanh thu hoạt động tài chính Học thử 05:56
 • Bài 3: Tổng quan các khoản chi phí và phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu 08:59
 • Bài 4: Phân tích khoản mục chi phí _nhân sự tiền lương và các khoản kèm theo 07:13
 • Bài 5: Phân tích khoản mục chi phí _khấu hao TSCĐ, CCDC và CPTT 04:49
 • Bài 6: Phân tích khoản mục CP mua ngoài và các CP bất khả kháng 06:01
 • Bài 7: Phân tích khoản mục chi phí trích trước các khoản dự phòng được phép 04:25
 • Bài 8: Phân tích khoản mục chi phí_tài chính 13:15
 • Bài 9: Phân tích khoản mục chi phí_ tài trợ 03:27
 • Bài 10: Hướng dẫn chuyển lỗ 03:33
 • Bài 11: Hướng dẫn cách lập báo cáo nhanh thuế TNDN 13:24
 • Bài 12: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trên PM HTKK thuế 12:41
 • Bài 13: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trên PMKT MISA SME.NET 08:57
 • Tài liệu tham khảo - Biên bản quyết toán thuế
 • Bài 1:Cách kiểm tra số liệu trước khi lập báo cáo tài chính Học thử 15:52
 • Bài 2: Cách kiểm tra số liệu trước khi lập báo cáo tài chính (tiếp theo) 18:21
 • Bài 3: Kế toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh: Tính lợi nhuận trước thuế, xác định thuế TNDN, tính lợi nhuận sau thuế 05:16
 • Bài 4: Thực hành kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trên PMKT MISA SME.NET(Tính lợi nhuận trước thuế, xác định thuế TNDN, tính lợi nhuận sau thuế) 07:41
 • Bài 5: Hướng dẫn cách lập BCTC hoàn chỉnh theo TT133 (lập trên trên PMKT MISA SME.NET) 15:44
 • Bài 6: Hướng dẫn cách lập BCTC hoàn chỉnh theo TT133 (lập trên trên PMKT MISA SME.NET tiếp theo) 42:25

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Sâm Nhung
184 học viên 6 khóa học

Tôi mong muốn được chia sẻ những kiến thức, kỹ năng mà mình đã tích lũy được qua 15 năm hành nghề để giúp các bạn học viên có thể hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và có kết quả tốt nhất.  

 • CEO công ty TNHH tư vấn và đào tạo HABI
 • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, quản trị doanh nghiệp
 • Trực tiếp tư vấn, kiểm soát, soát xét số liệu kế toán thuế cho hàng trăm doanh nghiệp

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

IPO Doanh nghiệp thực chiến
Phạm Anh Cường
(0) 2 học viên
699.000đ
Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Nguyễn Quốc Nhất
(0) 2 học viên
699.000đ
Quản trị dòng tiền thông qua báo cáo chuyên biệt thiết kế riêng cho doanh nghiệp
Lê Thị Thanh Hoa
(0) 0 học viên
899.000đ
Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
TS. Trần Thế Nữ
(2) 7 học viên
499.000đ
Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ và lập định khoản kế toán từ cơ bản đến nâng cao
Th.s Đặng Thị Bắc
(0) 3 học viên
499.000đ
499.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 3 giờ 23 phút
Giáo trình: 20 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC