Kế toán công cụ tài chính phái sinh trong Doanh nghiệp ngành năng lượng

Dung Hà Thị Phương
0 đánh giá 5 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có hiểu biết về Công cụ phái sinh- Hợp đồng kỳ hạn được sử dụng với mục đích phòng ngừa rủi ro hoặc để kinh doanh. Cụ thể:

 • Học viên vận dụng kiến thức về công cụ phái sinh- Hợp đồng kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro hoặc để kinh doanh trong thực tiễn kế toán của doanh nghiệp mình.
 • Học viên sẽ tiếp thu kỹ năng kế toán hợp đồng kỳ hạn theo mục đích sử dụng và  theo loại tài sản cơ sở
 • Vận dụng phương pháp kế toán hợp đồng kỳ hạn giải quyết các tình huống cụ thể, thường gặp phải trong doanh nghiệp ngành năng lượng.

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm nội dung lý thuyết mới về công cụ phái sinh- hợp đồng kỳ hạn, đồng thời giải quyết tình huống thực tế trong doanh nghiệp ngành năng lượng.

Trước khi học, học viên cần nắm được kiến thức cơ bản về kế toán. 

Sau khóa học, học viên có thể mở rộng tìm hiểu thêm những kiến thức ở khóa học sau:

 • Kế toán công cụ phái sinh- Hợp đồng tương lai trong doanh nghiệp ngành năng lượng.
 • Kế toán công cụ phái sinh- Hợp đồng quyền chọn trong doanh nghiệp ngành năng lượng.
 • Kế toán công cụ phái sinh- Hợp đồng hoán đổi trong doanh nghiệp ngành năng lượng

Khóa học dành cho:

 • Nhân viên kế toán 
 • Nhân viên quản lý tài chính kế toán, quản trị rủi ro trong doanh nghiệp ngành năng lượng
 • Sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu khóa học Học thử 02:01
 • Bài 1: Kế toán hợp đồng kỳ hạn mua hàng hóa: PNRR 17:31
 • Bài 2: Kế toán hợp đồng kỳ hạn bán hàng hóa: PNRR 12:40
 • Bài 3: Kế toán hợp đồng kỳ hạn mua hàng hóa: KD 12:12
 • Bài 4: Kế toán hợp đồng kỳ hạn bán hàng hóa: KD 07:24
 • Bài 1: Kế toán hợp đồng kỳ hạn mua ngoại tệ: PNRR Học thử 16:28
 • Bài 2: Kế toán hợp đồng kỳ bạn bán ngoại tệ: PNRR 11:23
 • Bài 3: Kế toán hợp đồng kỳ hạn mua ngoại tệ: KD 09:32
 • Bài 4: Kế toán hợp đồng kỳ hạn bán ngoại tệ: KD 10:18
 • Bài 1: Kế toán hợp đồng kỳ hạn mua chứng khoán: PNRR 11:15
 • Bài 2: Kế toán hợp đồng kỳ hạn bán chứng khoán: PNRR 11:34
 • Bài 3: Kế toán hợp đồng kỳ hạn mua chứng khoán: KD 12:06
 • Bài 4: Kế toán hợp đồng kỳ hạn bán chứng khoán: KD 09:18
 • Bài 1: Kế toán hợp đồng kỳ hạn lãi suất: PNRR 12:15
 • Bài 2: Kế toán hợp đồng kỳ hạn lãi suất: KD 09:08
 • Tổng kết khóa học 01:11

Thông tin giảng viên

Dung Hà Thị Phương
5 học viên 1 khóa học
 • TS. Giảng viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy về kế toán
 • Thành viên liên kết CPA Australia
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn Kế toán, thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Cố vấn Kế toán tài chính, kế toán thuế cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp ngành năng lượng, doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp lâm nghiệp

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

IPO Doanh nghiệp thực chiến
Phạm Anh Cường
(0) 2 học viên
699.000đ
Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Nguyễn Quốc Nhất
(0) 2 học viên
699.000đ
Quản trị dòng tiền thông qua báo cáo chuyên biệt thiết kế riêng cho doanh nghiệp
Lê Thị Thanh Hoa
(0) 0 học viên
899.000đ
Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
TS. Trần Thế Nữ
(2) 7 học viên
499.000đ
Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ và lập định khoản kế toán từ cơ bản đến nâng cao
Th.s Đặng Thị Bắc
(0) 3 học viên
499.000đ
899.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 46 phút
Giáo trình: 16 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC