MISA SME.NET - Tổng quan chung các nghiệp vụ cơ bản trên phần mềm

JSC MISA
0 đánh giá 157 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên có thể sử dụng thành thạo các phân hệ trên phần mềm MISA SME
 • Học viên có thể sử dụng triệt để các tính năng hay trên phần mềm MISA SME
 • Học viên có thể nắm bắt những điểm cần lưu ý khi nhập liệu trên MISA SME

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm MISA SME là khóa học hướng dẫn cài đặt, khai báo số dư, danh mục và cách nhập liệu trên từng nghiệp vụ, cũng như cách kiểm tra báo cáo trên phần mềm MISA.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Các bước cần chuẩn bị trước khi sử dụng phần mềm Học thử 31:45
 • Bài 2: Các chức năng thường dùng trên giao diện phần mềm Học thử 7:25
 • Bài 3: Phân hệ mua hàng 15:00
 • Bài 4: Phân hệ bán hàng 11:17
 • Bài 5: Phân hệ ngân hàng 10:28
 • Bài 6: Phân hệ quỹ tiền mặt 7:02
 • Bài 7: Phân hệ kho (nhập/xuất kho) 15:27
 • Bài 8: Phân hệ tài sản cố định 10:55
 • Bài 9: Phân hệ CCDC, chi phí trả trước 9:41
 • Bài 10: Phân hệ thuế 9:42
 • Bài 11: Phân hệ tổng hợp 8:18
 • Bài 12: Giới thiệu Hệ thống báo cáo 10:18

Thông tin giảng viên

JSC MISA
417 học viên 10 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Quyết toán trên MISA SME.NET
ACADEMY MISA
(0) 47 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn tích hợp phần mềm MISA SME.NET
MISA ACADEMY
(0) 34 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Các nghiệp vụ trong phân hệ Quản lý hóa đơn
MISA ACADEMY
(0) 21 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 27 phút
Giáo trình: 12 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC