Hướng dẫn sử dụng căn bản_MISA SME_Tổng quan chung các nghiệp vụ cơ bản trên phần mềm

MISA
0 đánh giá 16 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên có thể sử dụng thành thạo các phân hệ trên phần mềm MISA SME
 • Học viên có thể sử dụng triệt để các tính năng hay trên phần mềm MISA SME
 • Học viên có thể nắm bắt những điểm cần lưu ý khi nhập liệu trên MISA SME

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm MISA SME là khóa học hướng dẫn cài đặt, khai báo số dư, danh mục và cách nhập liệu trên từng nghiệp vụ, cũng như cách kiểm tra báo cáo trên phần mềm MISA.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Các bước cần chuẩn bị trước khi sử dụng phần mềm Học thử
 • Bài 2: Các chức năng thường dùng trên giao diện phần mềm Học thử
 • Bài 3: Phân hệ mua hàng
 • Bài 4: Phân hệ bán hàng
 • Bài 5: Phân hệ ngân hàng
 • Bài 6: Phân hệ quỹ tiền mặt
 • Bài 7: Phân hệ kho (nhập/xuất kho)
 • Bài 8: Phân hệ tài sản cố định
 • Bài 9: Phân hệ CCDC, chi phí trả trước
 • Bài 10: Phân hệ thuế
 • Bài 11: Phân hệ tổng hợp
 • Bài 12: Giới thiệu Hệ thống báo cáo

Thông tin giảng viên

MISA
90 học viên 74 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MISA ASP
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn quản lý cửa hàng sử dụng phần mềm MISA ESHOP
MISA
(0) 0 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS AIMARKETING
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS Ghi chép
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_MISA SME_Các nghiệp vụ cơ bản trong phân hệ THUẾ
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 12 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC