Chuyển đổi số trong công tác quản lý CBCCVC và thi đua khen thưởng

MISA ACADEMY
0 đánh giá 2 học viên

Bạn sẽ học được gì

Hội thảo giúp cho các lãnh đạo địa phương, thủ trưởng đơn vị có thêm hiểu biết và nhận thức rõ hơn về vai trò, sự cần thiết phải triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng

Giới thiệu khóa học

Theo tầm nhìn của “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030″, Việt Nam trở thành Quốc gia số, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ. Việc chuyển đổi số trong công tác xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu đồng bộ để quản lý cán bộ hiệu quả, khen thưởng minh bạch cần cấp thiết triển khai.

Nhằm giúp các giúp cho các lãnh đạo địa phương, thủ trưởng đơn vị có thêm hiểu biết và nhận thức rõ hơn về vai trò, sự cần thiết phải triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng, ngày 01/10/2021, Công ty Cổ phần MISA tổ chức hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và thi đua khen thưởng”.

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả:
- Ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ Thông Tin truyền thông; 
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội Vụ; 
- Bà Đinh Thị Thúy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA; 
- Ông Hồ Đức Hùng –Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA

Nội dung khóa học

  • Phát biểu khai mạc - Ts. Pham Thu Phong - Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam 3:34
  • Chuyển đổi số trong quản lý thuế - vấn đề doanh nghiệp quan tâm 30:03
  • Xu thế và yêu cầu chuyển đổi số trong tài chính, kế toán 48:02
  • Chuyển đổi số để áp dụng thành công IFRS 31:05
  • Ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý tài chính - kế toán - thuế 27:01
  • Phiên thảo luận 24:06

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
396 học viên 68 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hội thảo trực tuyến “Quản lý giáo dục, dạy học từ xa – Vượt qua Covid-19”
MISA ACADEMY
(0) 2 học viên
Membership
Tọa đàm trực tuyến: Chuyển đổi số trong Sales và Marketing cho doanh nghiệp SME
MISA ACADEMY
(0) 3 học viên
Membership
Hội thảo chuyển đổi số trong công tác giảng dạy kế toán
MISA ACADEMY
(0) 2 học viên
Membership
Tăng trưởng doanh số bán hàng B2B
MISA ACADEMY
(0) 1 học viên
Membership
Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp vững mạnh trong bối cảnh mới
MISA ACADEMY
(0) 0 học viên
Membership

Thanh toán mua khóa học

Miễn phí

Thời lượng: 2 giờ 43 phút
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC