Chuyển đổi số trong công tác quản lý CBCCVC và thi đua khen thưởng

MISA ACADEMY
0 đánh giá 7 học viên

Bạn sẽ học được gì

Hội thảo giúp cho các lãnh đạo địa phương, thủ trưởng đơn vị có thêm hiểu biết và nhận thức rõ hơn về vai trò, sự cần thiết phải triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng

Giới thiệu khóa học

Theo tầm nhìn của “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030″, Việt Nam trở thành Quốc gia số, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ. Việc chuyển đổi số trong công tác xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu đồng bộ để quản lý cán bộ hiệu quả, khen thưởng minh bạch cần cấp thiết triển khai.

Nhằm giúp các giúp cho các lãnh đạo địa phương, thủ trưởng đơn vị có thêm hiểu biết và nhận thức rõ hơn về vai trò, sự cần thiết phải triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng, ngày 01/10/2021, Công ty Cổ phần MISA tổ chức hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và thi đua khen thưởng”.

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả:
- Ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ Thông Tin truyền thông; 
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội Vụ; 
- Bà Đinh Thị Thúy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA; 
- Ông Hồ Đức Hùng –Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA

Nội dung khóa học

  • Phát biểu khai mạc - Ts. Pham Thu Phong - Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam 03:34
  • Chuyển đổi số trong quản lý thuế - vấn đề doanh nghiệp quan tâm 30:03
  • Xu thế và yêu cầu chuyển đổi số trong tài chính, kế toán 48:02
  • Chuyển đổi số để áp dụng thành công IFRS 31:05
  • Ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý tài chính - kế toán - thuế 27:01
  • Phiên thảo luận 24:06

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
1942 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hội thảo trực tuyến Duy trì hiệu quả hoạt động kế toán khi làm việc từ xa
MISA ACADEMY
(0) 12 học viên
Miễn phí
Bán hàng đa kênh
MISA ACADEMY
(0) 12 học viên
Miễn phí
Hiểu chỉ số tài chính – Khám sức khỏe doanh nghiệp trong thời kỳ Covid-19
MISA ACADEMY
(0) 12 học viên
Miễn phí
6 điểm nóng báo cáo tài chính
MISA ACADEMY
(0) 13 học viên
Miễn phí
Giải pháp cho Kế toán dịch vụ duy trì hoạt động trong bối cảnh Covid-19
MISA ACADEMY
(0) 9 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 43 phút
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC