Phan Ngọc Hiền

Phan Ngọc Hiền

 • 1

  khóa học
 • 74

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

 • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, quản lý, phân tích tài chính, thiết lập hệ thống quy trình cho doanh nghiệp
 • Cố vấn tài chính cho công ty Green Life
 • Giảng viên các khóa học kế toán thực tế tại trung tâm đào tạo KT Green Energy

Khóa học của giảng viên Phan Ngọc Hiền


Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp xây dựng

 • 6 bài giảng
 • 27 phút
Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về vai trò, trách nhiệm, chức năng của vị trí kế toán trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp từ đó giúp người học dễ dàng có định hướng công việc và xác định được các yêu cầu, tiêu chí về kiến…

Miễn phí

Chi tiết