Dung Hà Thị Phương

Dung Hà Thị Phương

 • 1

  khóa học
 • 5

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

 • TS. Giảng viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy về kế toán
 • Thành viên liên kết CPA Australia
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn Kế toán, thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Cố vấn Kế toán tài chính, kế toán thuế cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp ngành năng lượng, doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp lâm nghiệp

Khóa học của giảng viên Dung Hà Thị Phương


Kế toán công cụ tài chính phái sinh trong Doanh nghiệp ngành năng lượng

 • 16 bài giảng
 • 2 giờ 46 phút
Khóa học bao gồm nội dung lý thuyết mới về công cụ phái sinh- hợp đồng kỳ hạn, đồng thời giải quyết tình huống thực tế trong doanh nghiệp ngành năng lượng. Trước khi học, học viên cần nắm được kiến thức cơ bản về kế toán.  Sau khóa học,…

899,000

Chi tiết