Công ty TNHH TELOS

Công ty TNHH TELOS

 • 1

  khóa học
 • 1

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

 • Creative Leader tại TELOS
 • Leader Team Design tại XBOSS ERP
 • UI/UX Designer tại Cinqsmile VN
 • Admin Fanpage Figma Việt Nam.

Khóa học của giảng viên Công ty TNHH TELOS


Figma từ căn bản đến thực chiến

 • 57 bài giảng
 • 6 giờ 25 phút
Đến với Khóa học Figma từ căn bản đến thực chiến, bạn sẽ được tiếp nhận kiến thức thực chiến từ đội ngũ TELOS, bao gồm các Developer và Designer cùng quản lý công việc và trao đổi trên một file làm việc Figma, bao gồm: Cách thực thi một dự án thiết…

800,000

Chi tiết