Bess Business School

Bess Business School

 • 7

  khóa học
 • 24

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Thế giới luôn thay đổi không ngừng, những kinh nghiệm, lý thuyết của ngày hôm qua có thể sẽ không còn phù hợp với những vấn đề mới của hôm nay. Tư duy của chúng ta cần thay đổi nhanh hơn vấn đề phát sinh.

Do đó, Bess Business School không ngừng  nghiên cứu, phát triển, tổ chức giảng dạy và cung cấp các khóa học về chiến lược kinh doanh, quản lý, rèn luyện về tư duy, năng lực lãnh đạo cho các chủ doanh nghiệp để luôn sẵn sàng thích ứng với sự chuyển dịch của thời đại.

 

Khóa học của giảng viên Bess Business School


LEAN MBA | Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp

 • 28 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này. Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một…

1.799.000đ

Chi tiết

LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

 • 22 bài giảng
 • 1 giờ 41 phút
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này. Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một…

1.799.000đ

Chi tiết

LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và truyền thông

 • 40 bài giảng
 • 2 giờ 5 phút
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này. Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một…

1.799.000đ

Chi tiết

LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh

 • 20 bài giảng
 • 1 giờ 38 phút
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này. Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một…

1.799.000đ

Chi tiết

LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

 • 26 bài giảng
 • 2 giờ 13 phút
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này. Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một…

1.799.000đ

Chi tiết

LEAN MBA | Thiết kế sản phẩm, sản xuất và vận hành dịch vụ

 • 32 bài giảng
 • 1 giờ 37 phút
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này. Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một…

1.799.000đ

Chi tiết

LEAN MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao

 • 28 bài giảng
 • 1 giờ 58 phút
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này. Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một…

1.799.000đ

Chi tiết